Новини


Информационен сайт публикуван от Търговско-промишлена Палата - Благоевград, Република Бъгария, по проект "Насърчаване на селския и планински туризъм между Република България и Република Македония, финансиран от програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ "България - Македония 2007 – 2013" на Европейския Съюз.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Търговско-промишлена палата - Благоевград, Република България ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организация на жените - Щип, Република Македония Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твоя език
EN EN | BG BG | MK MK


Полезни Връзки:

- Bulgaria Travel

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Европейска комисия

- Електронно списание за град Разлог

- За хотелите в България...

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган по програмата

- Никополис ад Нестум

- Община Симитли

- Община Петрич

- Община Струмяни

- Община Хаджидимово

- Парк хотел „Пирин”

- Програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 Инструмент за предприсъединителна помощ

- Село БГ - Духът на Българското село

- Съвет по европейските въпроси

See all linksВход за Администратиране

Вход за АдминистратиранеДата и час

Дата 04/04/2020СъдържаниеNEWS  |  ВЕСТИПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ:
Насърчаване на селския и планинския туризъм между Република България и Репубика Македония


2017-12-12


no picture

asd

sadsПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ:
Насърчаване на селския и планинския туризъм между Република България и Репубика Македония


2014-06-25


no pictureПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ:
Насърчаване на селския и планинския туризъм между Република България и Репубика Македония


2012-02-20


no picture

Интервю Fresh AirGo to YoutubeПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ:
Насърчаване на селския и планинския туризъм между Република България и Репубика Македония


2011-11-24


no picture

Среща на представители на туристическия бизнес „B2B meeting”

В рамките на проект „Насърчаване на селския и планинския туризъм между България и Македония- FRESH AIR” 2007CB16IPO007-2009-1-13 финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между България—Македония 2007—2013 Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007ПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ:
Насърчаване на селския и планинския туризъм между Република България и Репубика Македония


2001-12-12


no picture

asdasd

adasdПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ:
Насърчаване на селския и планинския туризъм между Република България и Репубика Македония


0000-00-00


no picture

sdas

sdasПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ:
Насърчаване на селския и планинския туризъм между Република България и Репубика Македония


0000-00-00


no picture

NEWS  |  ВЕСТИ