ВЕСТИ


Информативен сајт објавен од страна на Трговско-индустриска Комора - Благоевград, Република Бъгария и Организација на жените - Штип, Република Македонија на проектот "Промовирање на селскиот и планински туризам помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, финансиран од програмата за прекугранична соработка на Инструментот за претпристапна помош" Бугарија - Македонија 2007 - 2013 "на Европската Унија.Търговско-промишлена палата - Благоевград BG Трговско-индустриска комора - Благоевград, Република Бугарија ПРОЕКТ: FRESH AIR MK Организација на жените - Штип, Република Македонија Организация на жените - Щип


Mobile Version of www.freshair-ipa.eu
mobile.freshair-ipa.eu


Избери твојот јазик
EN EN | BG BG | MK MK


Корисни Линкови:

- Програма за прекугранична соработка 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош

- Eвропска комисија

- Благоевград

- Добърско, село Добърско

- Електронски магазин за град Разлог

- За хотелите во Бугарија ...

- Министерство за регионален развој и урбанизам, Управувачки орган во рамките на програмата

- Никополис ад Нестум

- општина Петрич

- општина Симитли

- општина Струмяни

- Општина Хаджидимово

- Парк хотелот "Пирин"

- Село БГ - Духот на Бугарската село

- Совет за европски прашања

- Bulgaria Travel

See all linksВлез за Администрација

Влез за АдминистрацијаДАТУМ

ДАТУМ 04/04/2020СъдържаниеNEWS  |  НОВИНИПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ
Промовирање на селскиот и планинскиот туризам помеѓу Република Бугарија и Репубика Македонија


2017-12-12


no picture

xcxcxcПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ
Промовирање на селскиот и планинскиот туризам помеѓу Република Бугарија и Репубика Македонија


2014-06-25


no picture

Најновиот билтен за месец Јуни излезе од печатПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ
Промовирање на селскиот и планинскиот туризам помеѓу Република Бугарија и Репубика Македонија


2012-02-20


no picture

Интервју Fresh AirGo to YoutubeПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ
Промовирање на селскиот и планинскиот туризам помеѓу Република Бугарија и Репубика Македонија


2011-11-24


no picture

Средба на претставници на туристичкиот бизнис

Во рамките на проектот "Промовирање на селскиот и планинскиот туризам меѓу Бугарија и Македонија-FRESH AIR" 2007CB16IPO007-2009-1-13 финансиран од Програмата за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија 2007-2013 Инструмент за претпристапна помош CCI Number 2007CB16IPO007ПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ
Промовирање на селскиот и планинскиот туризам помеѓу Република Бугарија и Репубика Македонија


2001-12-12


no picture

asdasdasd

asdadasdasПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ
Промовирање на селскиот и планинскиот туризам помеѓу Република Бугарија и Репубика Македонија


0000-00-00


no picture

sdas

sdasПРОГРАМА:
"IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO0007"

ПРОЕКТ
Промовирање на селскиот и планинскиот туризам помеѓу Република Бугарија и Репубика Македонија


0000-00-00


no picture

NEWS  |  НОВИНИ